English Language Czech Language

Čím se zabýváme

V současné době pracujeme v systému dodávek pro automobilový průmysl, kontroly svařování pro kolejová vozidla, dodávek pro energetiku, kontroly tlakových komponentů, dle nařízení PED, kontroly ve výrobě ocelových konstrukcí a další. Z vlastních zdrojů jsme schopni zajistit jak služby vnější agentury L III v systému EN ISO 9712, tak i dle SNT-TC-1A pro NDT zkoušky například ASME a další. Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT v rozsahu zkoušek vizuálních, zkoušek penetračních, zkoušek elektromagnetických, zkoušek ultazvukových a zkoušek prozařováním.


Certifikáty

Provádění nedestruktivních zkoušek dle norem EN ISO 9712; SNT-TC-1A; PED v kvalifikaci L II, L III v oborech VT; PT, MT, UT, RT. Těmito certifikáty disponuje odpovědná osoba za tato zkoušení.

Zkoušky lze uplatnit v oborech:

  • Kontrola svarů
  • Kontrola základního materiálů - plechů, výkovků, vývalků a ostatních tvářených materiálů a polotovarů
  • Kontrola odlitků
  • Kontrola tloušťky stěn tlakových a uskladňovacích nádob, potrubí, ocelových konstrukcí, stožárů, korozní úbytky a podobně
  • Podklady pro revize strojních součástí jako jsou rotory turbín, hřídele, ocelové konstrukce, součásti dopravních prostředků
  • Podklady pro revize zařízení pro chemický průmysl, energetiku, teplárny, rafinerie