English Language Czech Language

Něco o nás

Firma Industrial Defectoscopy byla založena pro vykonávání služeb v oblasti nedestruktivního testování materiálů. Patří do skupiny firem TPMO s.r.o. a Industrial Engineering s.r.o., které se zabývají tepelnou úpravou hliníku a hliníkových slitin, dále také obchodem s hliníkovými slitinami a asistencí od počátečních návrhů a výroby prototypů až po sériovou výrobu strojírenských výrobků.

Nedestruktivním testováním se chceme zabývat z důvodu neustále se navyšující poptávky tohoto testování, a také proto, že díky těmto službám doplníme celé spektrum našich služeb. Tato metoda má dlouhou historii, v současně době však dochází k rozvoji. Jejím zájmem již není pouhé zkoušení materiálů, kontrola a řízení jakosti, ale snaží se také předcházet vadám výrobků, vytvářet takové podmínky, které zamezí vzniku vad, a právě tím se stává neopomenutelnou součástí výroby.

Defektoskopie magnetická
Defektoskopie kapilární
Defektoskopie ultrazvuková
Defektoskopie ultrazvuková
Defektoskopie ultrazvuková

Historie

Mimo zmíněná pozitiva naše firma působí v kraji s velkou tradicí. Již v roce 1900, což je pět let po objevení „X-paprsků“, prozařoval místní lékař, jako první na Moravě, nemocné pacienty v Náměšti nad Oslavou. Mimo to se v Třebíči vyráběly a kontrolovaly v 80. letech parogenerátory pro jaderný výzkum, které dokonce ještě dnes pracují na území bývalého SSSR. Mezi další významné osobnosti našeho kraje patří nositel kolektivní Nobelovy ceny za mír, udělené v roce 2005, panu Ing. Františku Perničkovi, který pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni jako výzkumník dozimetrických metod.